Als Supervisor begeleid ik op warme, creatieve en deskundige wijze professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs die worstelen met persoonlijke leervragen.

Dit doe ik door samen met jou nadrukkelijk, grondig en kritisch stil te staan bij de beweegredenen van jouw handelen. Ik heb hierbij veel aandacht voor jouw vraag, eigenheid en tempo. Je krijgt hierdoor meer inzicht in jezelf en je leert hoe jij zelfstandig stappen kunt zetten die leiden tot groei van jouw beroepsbekwaamheid.

Supervisie is een specifieke, procesgerichte methode van begeleiden die voor verschillende doeleinden ingezet kan worden:
• In het kader van opleidingstrajecten
• Bij gewenste deskundigheidsontwikkeling
• Bij het vervullen van nieuwe functies
• Bij centraal ingezette innovaties
• Bij burn-out en terugkeer na langdurige ziekte 

Supervisie richt zich op het (beter) zelfstandig leren uitvoeren van professioneel dienstverlenend werk. Gedurende een bepaalde periode worden specifieke werkervaringen besproken, zodat leren en werken gelijktijdig plaatsvinden en aan elkaar worden gekoppeld. Jouw persoonlijke manier van werken en de individuele betekenis die jij daar aan geeft in relatie tot de beroepsuitoefening staan daarbij centraal. 

Tijdens een eerste, vrijblijvend, gesprek bekijk ik samen met jou wat je (leer)vraag is en of ik de juiste supervisor ben voor jou.

Indien nodig behoort een gesprek met je werkgever voorafgaand aan het traject ook tot de mogelijkheden.