Als supervisor ben ik sinds 2008 lid van de Landelijke Vereninging voor Supervsie en Coaching (LVSC). Ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor registratie en herregistratie. 

 

In 2008 heb ik de opleiding Supervisiekunde aan het VDO te Nijmegen cumlaude afgesloten. Aanvullend en verdiepend heb ik onder andere workshops Biografisch Coachen (2014) en de basisopleiding tot ACT (Acceptance en Commitment Therapy) trainer gevolgd (2014- See True).

 

In 2017 heb ik het jaarprogramma Verlieskunde Verborgen Verlies doorlopen bij het Centrum voor Verborgen Verlies in Alphen aan de Rhijn. 

 

Als supervisor ben ik sinds 2007 werkzaam binnen het Opleidingscentrum van Cello; een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik geef daar supervisie aan professionals werkzaam in uitvoerende en coördinerende functies.

 

Van 2007 tot en met 2016 heb ik opleidingssupervisie verzorgd aan de HAN (Hoge school Arnhem en Nijmegen). Ik begeleidde daar derde jaars SPH studenten gedurende hun jaarstage. 

 

Vanaf 2014 verzorg ik vanuit Amoriet supervisie aan professionals werkzaam binnen verschillende organisaties, waaronder: Stichting de Basis, De Tussenvoorziening, Veilig Thuis, Pompenkliniek, Kanteel Kinderopvang. 

 

Daarnaast ben ik vanaf 2008 werkzaam binnen het Opleidingscentrum van Cello als coach, trainer en assessor. In deze functies ben ik zowel binnen als buiten de organisatie inzetbaar. Organisaties waar ik mee samenwerk zijn onder andere: Daelzicht (Limburg), Gemiva (Noord Holland), 's- Heerenloo (Gelderland), S&L (Brabant), RinoZuid (Brabant).

 

Verder ben ik binnen Cello ook werkzaam als cliëntvertrouwenspersoon. Hierbij help ik cliënten en hun vertegenwoordigers met het oplossen van hun onvrede. Herstel van de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener staat hierbij voorop. 

 

Wil je meer weten over mijn ervaring en achtergrond, bezoek mijn profiel op linkedIn.