Als supervisor ben ik sinds 2008 lid van de Landelijke Vereninging voor Supervsie en Coaching (LVSC). Ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor registratie en herregistratie. 

In 2008 heb ik de opleiding Supervisiekunde aan het VDO te Nijmegen cumlaude afgesloten. Aanvullend en verdiepend heb ik onder andere workshops Biografisch Coachen (2014) en de basisopleiding tot ACT (Acceptance en Commitment Therapy) trainer gevolgd (2014- See True).

In 2017 heb ik met succes het jaarprogramma Verlieskunde Verborgen Verlies doorlopen bij het Centrum voor Verborgen Verlies in Alphen aan de Rhijn. Sinds oktober 2020 heb ik een samenwerkingsverband met het Centrum voor Verborgen Verlies en coach en train ik ook vanuit CVV (zorg)professionals in het omgaan met ingrijpende veranderingen en verlies.

Als supervisor ben ik sinds 2007 werkzaam binnen het Opleidingscentrum van Cello; een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik geef daar supervisie aan (zorg)professionals werkzaam in uitvoerende, coördinerende en leidinggevende functies.

Van 2007 tot en met 2016 heb ik opleidingssupervisie verzorgd aan de HAN (Hoge school Arnhem en Nijmegen). Ik begeleidde daar derde jaars SPH studenten gedurende hun jaarstage. 

Vanaf 2014 verzorg ik vanuit Amoriet supervisie en intervisie aan professionals werkzaam binnen verschillende organisaties, waaronder: Stichting de Basis, De Tussenvoorziening, Veilig Thuis, Pompenkliniek, Kanteel Kinderopvang, buro Lima, hospice de Duinsche Hoeven. 

Daarnaast ben ik vanaf 2008 werkzaam binnen het Opleidingscentrum van Cello als coach, trainer en assessor. Ik begeleid zowel individuele als teamtrajecten. Organisaties waarmee ik heb samengewerkt en/of trajecten voor uitgevoerd heb: Daelzicht (Limburg), Gemiva (Noord Holland), 's- Heerenloo (Gelderland), S&L (Brabant), RinoZuid (Brabant).

Wil je meer weten over mijn ervaring en achtergrond, bezoek mijn profiel op linkedIn.

Je kunt me ook vinden op facebook: https://www.facebook.com/Amoriet/