Investering

Supervisie of professionele coaching hoort wat mij betreft voor iedereen toegankelijk te zijn. Daarom werk ik met 3 verschillende uurtarieven voor particulieren. Bij het indelen in één van de tarieven houd ik rekening met jouw persoonlijke situatie en bekijken we samen welk tarief het beste past. 

Hiernaast werk ik met een zakelijk tarief voor bedrijven en organisaties. 

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten. Indien nodig en in overleg kan het traject verlengd worden.

De lengte van een coachingtraject bepalen we in overleg en is afhankelijk van je vraag. In 3 tot 7 bijeenkomsten kunnen we samen veel werk verzetten. 

Meestal is het mogelijk om een beroep te doen op je werkgever; vaak zijn er namelijk CAO afspraken omtrent leren en ontwikkelen, een studiebudget of een fonds waar je gebruik van kunt maken. Mochten de kosten voor eigen rekening zijn dan zijn deze in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting.

Wanneer je werkgever niet alle kosten kan of wil vergoeden, is het goed om na te denken over de investering die je zelf wilt doen en hierin een voorstel te doen aan je werkgever. De meeste werkgevers waarderen het wanneer je zelf mee denkt en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces.