Privacystatement persoonsgegevens

 

Amoriet biedt supervisie, coaching, verlies- en rouwbegeleiding aan.

Voor het kunnen uitvoeren van deze diensten beschikt Amoriet over je persoonsgegevens die je zelf aangeleverd hebt.

Deze persoonsgegevens betreffen:

NAW gegevens

Emailadres

Functie

Werkgever

 

Amoriet verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening

voor het sturen van facturen

voor het sturen van inhoudelijke informatie

 

Je persoonsgegevens worden enkel en alleen verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van facturen.  Wanneer uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  

Als gegevens van jou verzameld worden, dan kun je Amoriet laten weten dat je niet wilt dat deze gebruikt worden.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Amoriet en je klacht kenbaar maken. Mocht je er niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.