De kracht van de ONTMOETING

De afgelopen weken heb ik weer een aantal mooie gesprekken gevoerd. En of het nu om coaching, supervisie, een aquisitie of netwerk gesprek ging, alle gesprekken waren voor mij mooie en bijzondere ontmoetingen. 

Mijn werk hangt aan elkaar van deze momenten; de ontmoeting van mens tot mens. Gelijkwaardig. Wel vanuit een andere rol; bijvoorbeeld die van supervisor en supervisant, maar altijd gelijkwaardig. 

Voor mij betekent dat, dat ook al heb ik de expertise, we een proces altijd SAMEN vorm geven en doorlopen. Waarbij ik mezelf ten doel stel om degene die bij mij komt echt te zien, te horen en aan te voelen. Zodat wat ik zeg of doe aansluit bij zijn of haar vraag of behoefte. Ik kan dit alleen waarmaken als de ander dit ook wil. Als hij of zij open staat en mij toestemming geeft om te bevragen, benoemen of aan te raken waar het echt over gaat. 

Als ik de ander niet zie, of de ander zich niet wil laten zien... als we elkaar niet ontmoeten.... gebeurt er weinig, verandert er niks. 

Wanneer wij elkaar wel ontmoeten, gebeuren de mooiste dingen. Is er ruimte voor alles wat er is, ontstaan briljante inzichten, stroomt het, vindt er een verandering plaats. Leer jij, leer ik. Kun jij boven jezelf uitstijgen en belangrijke stappen zetten in jouw professionele ontwikkeling.

En wie wil dat nou niet? Ik kijk ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

 

Supervisie een cadeau aan jezelf

Supervisie is niet hip of cool.

Supervisie is traag en niet sexy.

Waarom blijft supervisie dan toch juist zó actueel in deze snelle, maakbare en resultaatgerichte maatschappij waarin we vooral gericht lijken op DOEN en DOORGAAN.

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar als je je voortdurend richt op DOEN en niet stilstaat bij wat je precies doet en wat daaraan ten grondslag ligt, is de kans groot dat je het een volgende keer toch weer op dezelfde manier aanpakt. Terwijl je waarschijnlijk wel weet dat het anders of beter kan. Maar hoe dan? En zelfs als je wel weet hoe, kun je in de praktijk merken dat het niet lukt om het echt anders te doen. Of het lukt een aantal keer wel en dan verval je weer in oude, vertrouwde patronen. 

Niks menselijks is mij vreemd, dus dit is ook voor mij herkenbaar en is mij ook regelmatig overkomen. Wat ik inmiddels wel weet, door eigen ervaringen en door het begeleiden van supervisanten, is dat je de kans dat jouw nieuwe gedrag beklijft echt kunt vergroten.  

Hoe dan?

Door uitgebreid stil te staan bij de werkervaring....

Door zorgvuldig te onderzoeken wat er ten grondslag ligt aan jouw handelen (welke gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen etc.)....

Door daar betekenis aan te ontlenen en op basis daarvan nieuwe voornemens te maken....

Door daar in de praktijk mee aan de slag te gaan....

Om vervolgens stil te staan bij hoe je het aangepakt hebt en hoe dat uitgewerkt heeft... 

En daar weer op te reflecteren.....

Dan ben je dus aan het leren. En als je leert, dan kun je groeien. Als mens én als professional. Hoe fijn is dat? En wat een mooi cadeau aan jezelf om te investeren in je eigen groeiproces. Dat is wat ik jou gun. 

Gun jij dit jezelf ook? 

Neem dan contact met mij op zodat we samen kunnen bekijken wat jouw leervraag is en wat ik daarin voor jou kan betekenen.

Misschien moet je dat gewoon maar eens doen!